Выготский Лев Семенович (1896-1934)

 

Леонтьев Алексей Николаевич (1903-1979)

Лурия Александр Романович (1902-1977)

    Рубинштейн Сергей Леонидович (1899-1960)

 
[բեռնել] Выготский Л.С. Мышление и речь.
[բեռնել] Выготский Л.С. Научное наследство. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 6.
[բեռնել]   Выготский Л.С. Собрание сочинений.
[բեռնել] Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Том 1.
[բեռնել] Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Том 2.
[բեռնել] Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии.
[բեռնել] Леонтьев А.Н. Психофизиологическая проблема и ее решение в теории деятельности.
[բեռնել] Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти.
[բեռնել] Лурия А.Р. Язык и сознание.
[բեռնել] Рубинштейн С.Л. Основы психологии.
[բեռնել] Рубинштейн С.Л. Человек и мир.
   
   
[կայք] Լ.Ս.Վիգոտսկու աշխաատանքները Koob.ru նախագծում
[կայք] Ա.Ն.Լենտևի աշխատանքները Koob.ru նախագծում
[կայք] Ա.Ռ.Լուրիայի աշխատանքները Koob.ru նախագծում
[կայք] Ս.Լ.Ռուբինշտեյնի աշխատանքները Koob.ru նախագծում
   

 

 

 

 

 

 

 

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources